Her finner du noen av tekstene jeg har skrevet, oversatt eller gjendiktet.
Tekstene er ordnet alfabetisk i høyre kolonne.

mandag 28. august 1989

«Jesu tjenere»


Pilatus tar et fat og toer sine hender
Han er ei parat å redde en av sine venner.
Jesus tar et fat, viser seg som tjener,
Til å dø er han parat, men de forstår ei hva han mener.

Vi vil ikke vente til senere
For i dag vil være Jesu tjenere

Den som vil være stor,
Skal tjene sin egen bror,
Og her ligger tjenestens røtter:
Jesus forbildet er,
Ta imot det og lær:
Når han vasker disiplenes føtter.

Vi vil ikke vente til senere
For i dag vil være Jesu tjenere

Vår verden trenger mat, som ei kan fås for penger
Vi tar tjen’stens fat og ønsker gi den det den trenger.
Han er livets brød, her er nok til alle
Det er gitt oss ved hans død, vær kun stille, hør ham kalle!

Vi vil ikke vente til senere
For i dag vil være Jesu tjenere

Den som på Jesus tror
Skal elske sin egen bror,
Og om han er fange i fengsel,
Sulten, naken og bar,
Tørster, trenger en far,
Vil vi prøve å møte hans lengsel.

Vi vil ikke vente til senere
For i dag vil være Jesu tjenere
 
OM SANGEN
Jeg ble bedt om å skrive en sang til kadett-sesjonen «Jesu tjenere». 
- Det var et ambisiøst prosjekt både i tekst og musikk. Når jeg analyserer sangen i ettertid, har teksten brukbart innhold og OK vinklinger (General Burrows likte kontrasten mellom de to vaskefatene). Men resultatet ble altfor mange lettvinte rimeløsninger som gir et gammelmodig diktespråk hos en relativt ung mann. Melodien er også eksperimentell - ved at det er to forskjellige melodier på versene, som i tillegg er i to ulike tonearter. Den trenger mye øvelse for at den skal sitte. Sesjonene som fremførte sangen, hadde relativt mange dyktige sangere (og Jan Harald Hagen som meget dyktig dirigent), så de behersket sangen på en god måte. 

Om sangen av en eller annen grunn skulle bli brukt igjen, ville jeg i første omgang revidert teksten (uten å endre innholdet). Når jeg tar den med i samlingen over det jeg har skrevet, er det først og fremst fordi den faktisk har vært på trykk (med den håndskrevne nota) i Suvenir-programmet til «Jesu tjenere» (bildet). 

PDF av håndskrevet note

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Safir - blå tanker på en blå dag

Takk til Vårherre og Magna for: · 45 år i stille og storm · 45 år i fred, krig og terror · 45 år i medgang og motgang · ...