Her finner du noen av tekstene jeg har skrevet, oversatt eller gjendiktet.
Tekstene er ordnet alfabetisk i høyre kolonne.

søndag 17. august 2014

Invictus

William Ernest Henleys dikt ‘Invictus’ er stor kunst, og bør leses på engelsk. Når jeg likevel har gjort et forsøk på oversettelse, er det fordi jeg har brukt det både i undervisning, forkynnelse og i boka: "Gud blir aldri noen noe skyldig"
Jeg ble kjent med diktet gjennom filmen som bærer diktets heading 'Invictus' som omhandler min store helt Nelson Mandela.

Les mer om min beundring for Mandela
Midt i en natt så mørk og svart,
fra et dyp av en bunnløs sjakt,
takker jeg gud av hver en art,
at min sjel er bevart intakt.


Under omstendigheters smertegnag
har jeg ikke klynket og grått.
Truffet av skjebnens piskeslag
har jeg blødd, men fortsatt stått.

Over et sted med slag og sår
blir fryktens teppe spredd;
Men truslene gjennom mange år
har aldri funnet meg redd.

Hva betyr et grunnløst straffeskriv?
Hva betyr den første stein?
Jeg er herre i mitt eget liv
Jeg er min sjels kaptein.


(oversatt høsten 2014)

Den engelske orginalen:

Invictus

William Ernest Henley:

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Selv om diktet er livssyns-nøytralt, er det ikke vanskelig å finne bibelske paralleller til diktets innhold - som f. eks.: 
Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,  gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.2 Peter 1:5-7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I det vakre Ukraina synges vakre toner

NB - dette er kun et bilde - link til PDF lenger nede  Under besøk til Ukraina hørte vi ofte  forsamlinger synge en sang med en sterk tekst....