Her finner du en del av de tekstene jeg har skrevet, oversatt eller gjendiktet.
Tekstene er ordnet alfabetisk i høyre kolonne.

søndag 12. september 2021

Et «ekstra vers» for en spesiell anledning

 I forbindelse med 20 års-markeringen for 'nine-eleven'-terroren, valgte jeg spørsmålet: «Hvorfor terror, Gud?» som overskrift for møtet i Kragerø søndag den 12. sept. 2021: Annonsen så slik ut:

Sammen med notisen, fikk problemstillingen en del oppmerksomhet, som også førte til et større oppslag i KV's nettutgave den 9. september.

I forbindelse med sanger med spørsmål og håp, brukte jeg selvfølgelig min egen sang: 


Den teksten er i stor grad en reaksjon på 'nine-eleven', og hvor vanskelig det var å finne sanger som beskriver avmakten i møte med terror. Det sier jeg mer om i intervjuet: 

«Håp og klage» i Krigsropet i 2011. 


Vi har fortsatt ikke mange andre sanger i Frelsesarmeens sangbok som stiller spørsmål, men 'gladsangen': «Hvor finner vel hjertet sin saligste ro?» gjør det. Jeg tok meg friheten og skrev et ekstra vers som ble brukt, sannsynligvis som en engangshendelse: 

Hvor finnes en fred midt i terrorens gru?(1)
Hos Jesus, bare hos Jesus.
Hvor finnes en kraft som kan ondskapen snu?
(2)
Hos Jesus, bare hos Jesus.

_____________________

(1) Fred midt i terroren - intervju i Krigsropet 2016
(2) Jeg er nødt til å snakke om kjærlighet - skrevet 44 timer etter terrorangrepet i Istanbul

søndag 28. februar 2021

Guds forunderlige raushet

Kjære Far

Det hender at jeg undres: Har din nåde vært forgjeves?
Og om den gikk til spille, hvordan skulle det forklares?
For dersom den er ny hver dag mens dette livet leves
Står nåden også denne dagen klar til å erfares.

Det ville være dumt å la den sjansen gå ifra meg
Og sløse bort slik raushet nå mens dagen går mot kveld
Da vil jeg heller fråtse i all godheten ifra deg
Og ber om at jeg fylles av den samme raushet selv!

Hilsen Jostein

__________________________
Bibelske referanser: 

"Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves."
2 Korinterbrev 6:1

Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
Hans barmhjertighet tar ikke slutt,
den er ny hver morgen.
Din trofasthet er stor.
Klagesangene 3:22-23

mandag 15. februar 2021

Smerten i verdens nød

Albert Orsborn 

"Kristendommen er ikke en lære som mennesker
må forsøke å følge, men en Frelser som
mennesker må ta imot." 
er en av de mest produktive poetene Frelsesarmeen har hatt. Han har gitt oss mange sanger som går rett til kjernen av Frelsesarmeens tro og oppdrag. Det er en stor utfordring å oversette ham til norsk, og det er ofte nødvendig å gjendikte, som en mager erstatning for en oversettelse som 100% dekker originalens innhold.

De Orsborn-sangene vi har på norsk, er gode gjendiktninger som sitter i 'ryggmargen' til mange salvasjonister. Det gjelder også refrenget: 

Å, rør med din ild ved mitt hjerte
og lær meg gå tjenestens vei
Din kjærlighetsild
er hva jeg trenger til
Min Frelser, å, gi den til meg. (1)

Da jeg nylig skrev blogginnlegget Mester-tanker og takter - var det den engelske versjonen av dette refrenget som kom opp i tankene mine. Det går slik:

Except I am moved with compassion
How dwelleth Thy Spirit in me?
In word and in deed
Burning love is my need;
I know I can find this in Thee.

I bloggen skrev jeg: Albert Orsborn uttrykker en smerte i refrenget på en av sine sanger: ‘Except I am moved with compassion, How dwelleth Thy Spirit in me?’ – som direkte oversatt blir «Om jeg ikke røres av medfølelse, hvordan kan da din Ånd bo i meg?»

Etter å ha lastet opp innlegget, forsøkte jeg å fange dette aspektet i en ny oversettelse av Orsborns ord. Det kommer aldri til å erstatte den norske oversettelsen, men kanskje jeg bruker den når 'smerten' over verdens nød er tema i forkynnelsen:

Om ikke jeg drives av medynk (2)
Bor du med din Ånd da i meg?
I handling og ord 
La din kjærlighet stor
Brenne varmt når jeg vandrer med deg.

______________________________________
(1) FASB  2010  #131 "For himlen å redde en villfaren slekt vår Frelser til jorden steg ned". 
(2) Matteus 14:14

onsdag 3. februar 2021

Tanker om håp

Det er ikke lett å håpe
Når jeg selv er først og størst
Håp er vannet i en dråpe
Når jeg kjenner jeg er tørst

Håp er ikke bare lykke
som et mål for deg og meg
Håp, det er å se et stykke
mens jeg går på livets vei

Håp, det er å se de andre
Slik som Gud ser dem og meg
Håpet handler om å vandre
Slik som Jesus viste vei

Håpet lever, for en glede
Jeg kan kjenne jeg er tørst
Herren selv er her til stede
Jeg er liten, han er størst.

Dette ble publisert på Facebook 3. februar 2021 og hadde følgende innledning:fredag 17. april 2020

Gud former meg

Som en leirklump i en kunstners hånd
– slik formes jeg.
Jeg forvandles av Guds hånd og Ånd 
til hans bilde preger meg.

Karet som blir skapt, fylles av en skatt
Som kan tenne lys i mørkeste natt.


Så kom dagen da det stoppet opp 
– og alt gikk galt
Gud er Gud og han gir ikke opp  
når et menneske har falt

Hele livet formes jeg av ham 
– i kjærlighet.
Der forvandles både synd og skam 
til nytt liv i evighet.

Tekst og melodi: Jostein Nielsen

Bakgrunnen for sangen
Melodien kom før teksten på denne sangen på midten av 80-tallet. Jeg hadde opplevd en krise som gjorde at jeg lurte på om jeg var kommet ut av Guds plan. I løpet av en periode på knappe to uker, talte Gud gjennom tre uavhengig mennesker til meg gjennom teksten i Jeremia 18:1-12 om leiren i pottemakerens hånd. Jeg visste at det skulle være tema, og jeg skrev den første teksten som jeg aldri ble helt fornøyd med. Melodien har jeg likevel brukt en god del, blant annet som preludium eller postludium på kirkeorgel. Hele tiden har jeg tenkt at teksten skulle skrives på nytt - og i denne utgaven har jeg også tatt med aspektet om 'skatten i leirkrukker': 
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.2. Korinterbrev 4:7
Gud former meg - for solist og kor - pdf 

torsdag 9. april 2020

Jeg velger meg ...

Jeg velger meg april
  for påskens farge er rødt
Jeg velger meg april
  for da ble mamma født
Jeg velger meg april
  og jeg velger den niende
Jeg velger meg henne
  for hun er ingen fiende
Jeg velger hennes sanger
  om tro og liv og måltrost
Jeg velger hennes varme
  mot sjelens kalde barfrost
Jeg velger hennes bilde
  på en som er tilstede
Jeg velger hennes evne
  til å spre håp og glede
Jeg velger hennes holdning
  som preges av stor raushet
Jeg velger hennes klare ord
  mot urett og mot taushet
Jeg velger hennes gode råd
  som fortsatt er helt gyldig:
"Husk på dette", gutten min:
  "Gud blir blir deg aldri noe skyldig!"

---------------
En liten hyllest til mamma på bursdagen. 

torsdag 2. april 2020

Sakkeus - kort fortalt

Han tenkte at han ville ut for å se
Han var ensom, mislikt og trett
Selv om han satt i et morbærtre
var et under i ferd med å skje
For der var det han som ble sett

Da Jesus dro gjennom Jeriko
Fant denne hendelsen sted
I Sakkeus’ hjerte spirte en tro
Han gjorde opp med dem han bedro
Og det ble til frelse og fred.


Bibelsk bakgrunn:

Et «ekstra vers» for en spesiell anledning

 I forbindelse med 20 års-markeringen for 'nine-eleven'-terroren, valgte jeg spørsmålet:  «Hvorfor terror, Gud?» som overskrift for ...