Her finner du noen av tekstene jeg har skrevet, oversatt eller gjendiktet.
Tekstene er ordnet alfabetisk i høyre kolonne.

torsdag 11. april 2024

Del mitt åk

Når jeg er trøtt og allting går i stå for meg
Når ting jeg regnet med
Kun hurtig for forbi
Når i min tanke
Tvilens skyer truer meg
Da trenger Jesus bare si:

«Del mitt åk og kjenn at jeg er ett med deg
Den vei du går, jeg ser, og du vil finne meg!
Del mitt åk og kom den veien som jeg går!
For i vårt fellesskap min fred består
Og de som ser oss, ser at freden rår!»

Når jeg går vill, og ingen lenger kan forstå
Når mine trygge tanker
svant i havari
Når jeg har mistet
ting som alltid var der før
Da vil jeg høre Jesus si:

«Del mitt åk…»

I ensomhet
når ingenting når fram til meg
og isoleringen er kommet for å bli,
Når nære venner
synes være langt fra meg
Da må jeg høre Jesus si:

«Del mitt åk…»

Gjendiktning: Jostein Nielsen
Original: Joy Webb

______________________
Originalteksten:

Share My Yoke

When I’m tired and nothing’s going right for me,
When things I’ve counted on
Just do not come my way,
When in my mind the
Thick grey folds of doubt arise,
It’s then I seem to hear Him say:

“Share My yoke and find that I am joined with you;
Your slightest movement I shall feel and be there too!
Share My yoke and come the way that I must go!
In our ‘togetherness’ My peace you’ll know;
The world beholding us will see it so!”


When I’m perplexed
And no one’s understanding me,
When even safest thoughts collapse in disarray,
When I’ve lost the things
That always seemed so sure,
It’s then I need to hear Him say:

“Share My yoke…”

When I’m alone
And nothing’s getting through to me –
An isolation that increases day by day,
When closest friends can seem
A thousand miles away,
It’s then I long to hear Him say:

“Share My yoke…”

_______________________________
Bibelsk belegg
For eksempel:

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Matteus 11:28-30

______________________________ mandag 12. februar 2024

Når minnet svikter . . .

Jeg ble først kjent med denne vakre sangen på engelsk for noen få år siden. Dr. Mary Louise Bringle skrev den til en venninne som hadde fått melding om at hennes mor hadde fått Alzheimer. Jeg skulle ønske at jeg visste om sangen da pappa begynte å slite med demens. Som vanlig når jeg ser en engelsk tekst som gjør noe med meg, forsøker jeg å gjendikte den til norsk - denne har ligget nærmere et år. 

Jeg tror jeg tolker original-teksten riktig når jeg oppfatter at de første linjene i hvert vers er skrevet om eller til personen med demens, og så vendes blikket og ordene til Gud. Det er relativt innlysende i vers en og to, men ikke like tydelig i det siste - men jeg har valgt samme mønster der.  

Sangen ble skrevet til melodien: FINLANDIA, men det finnes også innspillinger med andre melodier
se nederst.

Når minnet svikter og de begynner glemme 
Pappa elsket å være i båt - 
når han ikke fikk kjøre sjøl, 
kunne han jo late som...
typisk!
Bildet er fra 2000
- noen år før vi så de første
tegnene. Takk for alt,
pappa, også for at du var
100% åpen om sykdommen.
Det gjorde det lettere for oss!
Selv om det er over 5 år siden
du ble forfremmet til
herligheten, lever du stadig i
våre hjerter. 

Når et kjært blikk blir sløvt og hjelpeløst
Si da at kjærligheten er den samme
i hjertene når de når livets høst
Å, Gud, styrk oss med fred til de er framme
Gi oss nytt mot med nåden din som trøst.


Når kroppen eldes mens ung kraft forsvinner
i slitne armer som så sterke var
når dine tro og gode menn og kvinner
fullfører løpet sammen med sin Far.
Vi sørger, mens din sterke arm vi finner,
den løfter oss, når dagen mangler svar.


For i din ånd, bor godhet uforandret
I går og framtid blandes og blir ett.
Hver glede står i stråleglans forankret
Hvert verdsatt verk vil aldri glemmes lett
Du husker alt vi sådde og vi sanket
vi blir i deg til døden slår retrett.

Norsk gjendiktning: Jostein Nielsen
Original: Dr. Mary Louise Bringle
______________________________

When memory fades

When memory fades and recognition falters,
When eyes we love grow dim, And minds confused,
Speak to our souls of love that never alters;
Speak to our hearts by pain and fear abused.
O God of life and healing peace, Empower us
with patient courage, by your grace infused.

As the frailness grows, and youthful strengths diminish,
In weary arms, which worked their earnest fill.
Your aging servants labor now to finish....
Their earthly tasks as fits your mystery's will.
We grieve their waning, yet rejoice, believing,
Your arms, unwearied, shall uphold us still.

Within your spirit, goodness lives unfading.
The past and future mingle into one.
All joys remain, un-shadowed light pervading.
No valued deed will ever be undone.
Your mind enfolds all finite acts and offerings.
Held in your heart, our deathless life is won.


I 1998 var jeg så heldig å få besøke St. Olav's College som var et lærested som hadde utveksling med Sagavoll folkehøgskole. Det var et fantastisk lærested med sterk bånd til Norge. 
Det var derfor naturlig å velge linken til St. Olav's kor som bruker Jayne Southwick Cool's melodi:


torsdag 18. januar 2024

GUDS GODHET 

Jeg elsker deg, 
Gud, din nåde, svikter aldri. 
Alltid har du holdt meg i din hånd. 
Fra jeg våkner til en ny dag 
Inntil jeg går til ro 
Synger jeg, om Guds godhet mot meg 

For hele livet er du trofast 
Og hele livet har du vært så god 
Med all den styrke som er i meg 
Synger jeg, om Guds godhet mot meg 

Din røst gir ro 
når jeg føres gjennom ilden 
I den mørke natt er du nær som ingen andre 
Jeg kjenner deg som Herre 
Jeg kjenner deg som venn 
Jeg lever i Guds godhet mot meg,  

For hele livet er du trofast 
Og hele livet har du vært så god 
Med all den styrke som er i meg 
Synger jeg, om Guds godhet mot meg 

Bridge
Din godhet den jager etter, den jager etter meg 
Din godhet den jager etter, den jager etter meg 
Jeg meg bøyer nå, jeg din nåde får,  
Mitt alt er gitt til deg, 
Din godhet den jager etter, den jager etter meg 
Din godhet den jager etter, den jager etter meg  
Din godhet den jager etter, den jager etter meg
Jeg meg bøyer nå, jeg din nåde får, 
Mitt alt er gitt til deg, 
Din godhet den jager etter, den jager etter meg 
Din godhet den jager etter, den jager etter meg 

Hele livet er du trofast 
Og hele livet har du vært så god 
Med all den styrke som er i meg 
Synger jeg, om Guds godhet mot meg X2

Norsk gjendiktning: Jostein Nielsen

_____________________________

Goodness of God

I love you, Lord
For your mercy never fails me
All my days, I’ve been held in your hands
From the moment that I wake up
Till I lay my head
I will sing of the goodness of God

Chorus:
All my life you have been faithful
All my life you have been so, so good
With every breath that I am able
I will sing of the goodness of God

I love your voice
You have led me through the fire
In darkest night you are close like no other
I’ve known you as a father
I’ve known you as a friend
I have lived in the goodness of God

Chorus

Bridge
Your goodness is running after,
It’s running after me
Your goodness is running after,
It’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now
I give you everything
Your goodness is running after,
It’s running after me

lørdag 21. oktober 2023

Jeg er i verden som Guds lys

Så mye mørke, så mye nød,
hvor all vår sløvhet og begjær fører til død!
Sannhet fornektes, dag er blitt kveld,
og verdens mareritt har mennesker skapt selv!
Fins det et lys med styrke til å stå
som kan forvandle dette mørket som er nå?

Jeg er i verden som Guds lys
Hans varme ånd vil fjerne verdens gys!
Gud, tenn på ny din flamme i mitt sinn,
slik at min ånd kan spre ditt varme, lyse skinn!
Jeg er i verden som Guds lys.
Tenn meg!

Det sterke lyset kan alle se
når myriader av små lys er kommet med!
For sannhet framstår i harmoni –
tenk hvilket under dette lyset vårt kan bli!
Det kan forvandle mørket vi ser nå
og vise vei dit alle mennesker kan gå!

Original tekst (og musikk): Joy Webb
Norsk gjendiktning: Jostein Nielsen 

_______________________________

Originalteksten:

I am the Candle of the Lord

How great the darkness, how deep the need!
How vast the problems of indifference, hate and greed;
A world rejecting the truth once known,
And slipping down into a nightmare of its own;
Is there a light that's strong enough to go,
And metamorphasize the darkness that we know?

I am the candle of the Lord,
And truth and love more powerful than sword!
O fan the flame, its single gleam diffuse,
And let my spirit be the light that you can use.
I am the candle of the Lord!
Light me!

How bright the light is from soul to soul:
A myriad tiny flames expanding to a whole,
How strange the truth is when joined as one,
And what a miracle this shining could become;
It could transform the darkness that we know
And clearly light the way mankind must go.

_________________________________
Bibelsk belegg
For eksempel:

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, 
og prise deres Far i himmelen!
Matteus 5:14-16
__________________________ 
Postet på FACEBOOK

lørdag 7. oktober 2023

EN TRETVINNET TRÅD

Guds ord gir oss råd
om en tretvinnet tråd,
om alt som er verdig og rett.
Det bygger vår tro,
og er viktig når to
gir løfte om å være ett.

At det største av alt er kjærlighet
Er noe alle vet
Den er kjernen i Guds vesen
- Han puster kjærlighet
som står i evighet!

Et hus bygd på sand
Går til grunne i vann.
Et ekteskap bygges på fjell.
Der står huset støtt
også når vi ser ‘rødt’,
tar telling, og går i oss selv.

Et ønske for to
som skal stifte nytt bo:
I alt ta med Herren på råd!
Da blir dere tre
og miraklet vil skje:
Det er blitt en tretvinnet tråd!


Om sangen:
Teksten ble skrevet som en del av talen min til Janne og Oddmund i deres bryllup 7. okt. 2023. Da teksten var ferdig falt melodien relativt tidlig på plass. Thomas var solist.

En uforglemmelig dag. 


__________________________
Bibelske referanser: 

Om én blir overvunnet,
kan to holde stand.
En tretvinnet tråd
ryker ikke så fort.
Forkynneren 4:12

Alt som er sant og edelt, rett og rent, 
alt som er verdt å elske og akte, 
alt som er til glede 
og alt som fortjener ros, 
legg vinn på det!
Filipperne 4:8

Huset bygd på fjell
Matteus 7:24-27

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.
1 Korinterbrev 13:13

Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, 
og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, 
og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.
1 Johannes 4:16

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.
Salme 32:8

lørdag 25. februar 2023

Safir - blå tanker på en blå dag

Takk til Vårherre og Magna for:
· 45 år i stille og storm
· 45 år i fred, krig og terror
· 45 år i medgang og motgang
· 45 år med mening og mål
· 45 år med sterk vilje og tro
· 45 år med kjærligheten som vei

Etter 45 år kan jeg si:
· At gleden er fortsatt enorm
· At forventningen er like stor
· At det blir nye vers i vår sang
· At vi sammen er sterke som stål
· At Gud spleiset oss to
· At Magna jeg elsker deg!

Postet på Facebook

søndag 28. august 2022

Kom, Ånd fra Jesus

Kom, Ånd fra Jesus, bo i min sjel
Kom med forvandling og gjør meg hel
Kom til din tjener, lær meg din vei
Så du blir synlig, Jesus i meg.
 
Kom, Ånd fra Jesus, kom du Guds Ånd,
Alt vil jeg gi deg, bryt alle bånd
Rens meg og fyll meg på livets vei.
Så du blir synlig, Jesus i meg.
 
Kom, Ånd fra Jesus, gi meg din kraft
La meg få drikke vintreets saft
Jeg er ditt tempel, dra meg til deg
Så du blir synlig, Jesus i meg.

Link til note med norsk tekst

Om sangen:

Denne enkle sangen er i likhet med mange av Gowans' tekster hentet fra en av de ti musikalene han skrev sammen med John Larson. Denne er  fra Son of Man - "Menneskesønnen" som er den 8. i rekken av musikaler, og jeg har ikke klart å oppspore en norsk tekst. 

Den ble oversatt til den territoriale samlingen for alle offiserene i Norge, Island og Færøyene på Jeløy (29 aug. - 2. sept. 2022) hvor Beverly og David Ivany var hovedgjester og ville bruke denne sangen som en del av opplegget. Som vanlig har det vært nødvendig å gjøre noen tilpasninger for at teksten skal fungere sammen med melodien på norsk. 

Bibelsk belegg
- bo i min sjel: Johannes 15:4 Bli i meg, så blir jeg i dere. 
- kom med forvandling: Romerne 12:2 la dere forvandle ved at sinnet fornyes
- rens meg: 1 Johannes 1:7 blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd
- ditt tempel: 1 Korinterbrev 3:16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel

Den engelske teksten:

Spirit of Jesus, guest of the soul,
Transforming Spirit, making men whole,
Come to His servant, so men may see
Something of Jesus, Jesus in me.
 
Spirit of Jesus, Spirit Divine,
All I surrender, nothing is mine,
Empty my nature, so there can be
Something of Jesus, Jesus in me.
 
Spirit of Jesus, this is the hour,
Mine the obedience, Yours is the pow’r,
I am Your temple, now there shall be
Something of Jesus, Jesus in me.


Del mitt åk

Når jeg er trøtt og allting går i stå for meg Når ting jeg regnet med Kun hurtig for forbi Når i min tanke Tvilens skyer truer meg Da trenge...