Her finner du en del av de tekstene jeg har skrevet, oversatt eller gjendiktet.
Tekstene er ordnet alfabetisk i høyre kolonne.

fredag 17. april 2020

Gud former meg

Som en leirklump i en kunstners hånd
– slik formes jeg.
Jeg forvandles av Guds hånd og Ånd 
til hans bilde preger meg.

Karet som blir skapt, fylles av en skatt
Som kan tenne lys i mørkeste natt.


Så kom dagen da det stoppet opp 
– og alt gikk galt
Gud er Gud og han gir ikke opp  
når et menneske har falt

Hele livet formes jeg av ham 
– i kjærlighet.
Der forvandles både synd og skam 
til nytt liv i evighet.

Tekst og melodi: Jostein Nielsen

Bakgrunnen for sangen
Melodien kom før teksten på denne sangen på midten av 80-tallet. Jeg hadde opplevd en krise som gjorde at jeg lurte på om jeg var kommet ut av Guds plan. I løpet av en periode på knappe to uker, talte Gud gjennom tre uavhengig mennesker til meg gjennom teksten i Jeremia 18:1-12 om leiren i pottemakerens hånd. Jeg visste at det skulle være tema, og jeg skrev den første teksten som jeg aldri ble helt fornøyd med. Melodien har jeg likevel brukt en god del, blant annet som preludium eller postludium på kirkeorgel. Hele tiden har jeg tenkt at teksten skulle skrives på nytt - og i denne utgaven har jeg også tatt med aspektet om 'skatten i leirkrukker': 
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.2. Korinterbrev 4:7
Gud former meg - for solist og kor - pdf 

torsdag 9. april 2020

Jeg velger meg ...

Jeg velger meg april
  for påskens farge er rødt
Jeg velger meg april
  for da ble mamma født
Jeg velger meg april
  og jeg velger den niende
Jeg velger meg henne
  for hun er ingen fiende
Jeg velger hennes sanger
  om tro og liv og måltrost
Jeg velger hennes varme
  mot sjelens kalde barfrost
Jeg velger hennes bilde
  på en som er tilstede
Jeg velger hennes evne
  til å spre håp og glede
Jeg velger hennes holdning
  som preges av stor raushet
Jeg velger hennes klare ord
  mot urett og mot taushet
Jeg velger hennes gode råd
  som fortsatt er helt gyldig:
"Husk på dette", gutten min:
  "Gud blir blir deg aldri noe skyldig!"

---------------
En liten hyllest til mamma på bursdagen. 

torsdag 2. april 2020

Sakkeus - kort fortalt

Han tenkte at han ville ut for å se
Han var ensom, mislikt og trett
Selv om han satt i et morbærtre
var et under i ferd med å skje
For der var det han som ble sett

Da Jesus dro gjennom Jeriko
Fant denne hendelsen sted
I Sakkeus’ hjerte spirte en tro
Han gjorde opp med dem han bedro
Og det ble til frelse og fred.


Bibelsk bakgrunn:

søndag 23. februar 2020

Tenk jeg får leve, tilgitt av Guds nåde

Tenk jeg får leve, tilgitt av Guds nåde
Jeg vandrer trygt for gjelden er betalt
Jeg vet mitt navn er rent i Herrens øyne
Jeg er Hans barn, for han har sonet alt
Med samme nåde, tilgir jeg min neste
Hans kjærlighet skal kjennes overalt

Tenk jeg får leve, og jeg går i lære
Tør jeg å elske slik Du elsker meg?
Frykt bygger murer når vi trenger broer
Jeg vil gi rom for andre langs min vei.
Og når min neste segner under byrder
Da vil jeg, Herre, være der som deg.

Ditt rike komme rundt og i og ved meg
Din makt og ære, vises gjennom meg
Og la ditt navn, jeg bærer, holdes hellig
Og la ditt rikes liv bli sett i meg
Og livets brød det vil jeg dele villig
Så du blir mat for verden gjennom meg.

Original: Gloria Gaither
Gjendiktning: Jostein Nielsen

Link til:

søndag 29. september 2019

HOS DEG VIL JEG BO

Her i verden er en stemme
Som innstendig ber meg glemme
At du skapte oss til fellesskap med deg.
Jeg er ikke blant de fromme
Men takk, Gud, at jeg fikk komme
og av nåde fant jeg veien hjem til deg

Som en pilegrim på vandring
I en verden i forandring
Er det godt å vite hvor jeg er på vei.
Det skal vises i min handling
at jeg tror på full forvandling
og at målet finnes hjemme, Gud, hos deg!

Hos deg vil jeg bo
I deg har jeg ro
Herre, i deg, der vil jeg alltid leve.

Jeg kan juble: «Jeg er hjemme!»
Alt i dag – og langt der fremme
Men jeg ønsker flere med meg på din vei.
Herre, la dem se det samme
Og få kjenne Åndens flamme
Som gir visshet om at «hjemme» er hos deg!

Om teksten: 
2. og 3. vers skrev jeg i november 2014 – 1. vers og refreng september 2019. Jeg liker spenningen i troen som ligger i å allerede være 'hjemme', men samtidig være på hjemreise. Jeg er allerede 'i Ham', men 'jager' likevel mot målet som er Han. 

tirsdag 27. august 2019

Vi er i verden slik som Han

Jeg formes på ny i Guds bilde,
Et under jeg ikke kan forstå.
Men Ånden går med som et vitne,
Og det kan de merke som er små:

At Gud kom til verden som Sønnen
Og vandret blant oss som en mann
Skjer fortsatt i Ordet og bønnen
For vi er i verden slik som Han.
Vi er i verden slik som Han.

For barna er del av Guds rike
Og barn fikk jeg retten til å bli
Ved troen på Ham som er livet
Og sannheten som jeg lever i.

Jeg lever i Gudsrikets kilde
I Ham har jeg livet og er til
At Han er i meg med sitt bilde
Er noe jeg vet Han også vil.

Vi er i verden slik som Han - Note - PDF

Elektronisk lydfil til nota
--------------------------------------
Om sangen:

I 1985 bodde jeg i Stavanger. Endre Motland skulle lede et møte på Frelsesarmeen og spurte om jeg kunne skrive en ny melodi til "Han tek ikkje glansen av livet". Jeg likte utfordringen, for jeg er utrolig glad i Trygve Bjerkrheims sang og har dyp respekt for hans tekster. 

Sangen ble sunget som trio under møtet og ble svært godt mottatt. Melodien ble også godkjent for utgivelse i Frelsesarmeen, men fordi original-teksten allerede har flere gode melodier, ville den ikke bli publisert før den fikk ny tekst. Det tok 34 år før det skjedde. 
NB - dersom du prøver å synge denne teksten til en av de tradisjonelle melodiene til "Han tek ikkje glansen av livet" - er det mulig du får en utfordring. I melodien min brukte jeg noen binde-buer som jeg tok bort da jeg skrev ny tekst - dermed blir versefoten litt forandret. 

Teksten favner kjernen i troen min. 

Johannes skrev: 
For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 1 Johannes 4:17b 
Det finner du igjen i tittelen. 
Åpnings-credoet tilskrives Paulus:
Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bildeRomerne 8:29a

Paulus er tydelig på at Gud har utvalgt alle i Kristus - Romerne 5:18

For øvrig er teksten smekkfull av åndelige sannheter, men det kommer som et separat Bibel-studium. 

onsdag 2. mars 2016

Unik og elsket

Vi er skapt i Guds bilde, men ikke i form,
Det er derfor du er helt unik
Han liker stillhet og trives i storm
hans kjærlighet er helt enorm
Det er derfor han elsker deg slik

Verset ble skrevet 2. mars 2016 på Brødsjø mens jeg var rekonvalesent etter Istanbul. Vi hadde vært på Brødsjø i en uke, og Magna fikk et kraftig angrep av rosen på veien nedover - og hadde vært mer eller mindre sengeliggende en fire, fem dager. Det ble tid til å reflektere - også over det som er uforanderlig og godt: Unik og elsket!  

Bibelsk belegg: 
1 Mosebok 1:26
Johannes 3:16

Gud former meg

Som en leirklump i en kunstners hånd – slik formes jeg. Jeg forvandles av Guds hånd og Ånd  til hans bilde preger meg. Karet som blir...